Testare Abilitati si Competente Leadership si Management

Testarea Abilităților/Competențelor de Leadership/Management este elocventă în evidențierea persoanelor care au calități de leader și desfășoară o activitate într-o funcție de conducere, coordonează echipe sau își doresc o astfel de funcție. Raportul cuprinde informații strategice despre structura unui leader prin:
  • identificarea și orientarea persoanei evaluate către formularea de strategii și planuri generale de acțiune după care se va ghida echipa sau departamentul coordonat de persoana evaluată;
  • evaluarea orientării persoanei evaluate către creșterea performanței individuale, precum și pe cea a echipei; și de asemenea orientarea stabilă către eficientizare și către finalizarea activităților;
  • măsurarea tendințelor persoanei evaluate de a atinge obiective prin intermediul relațiilor interpersonale, focalizarea leader-ului pe aspecte care țin de motivarea și mobilizarea celorlalți, de construirea echipelor sau de rezolvarea conflictelor interpersonale.
Raportul primit de către persoana evaluată va evidenția:
  • factorii generali de leadership, măsurați în cadrul acestui raport, oferind o imagine generală asupra caracteristicilor definitorii pentru stilul în care persoana evaluată coordonează sau conduce echipa sau departamentul său. Astfel persoana evaluată poate identifica acele puncte forte sau ariile care necesită dezvoltare;
  • calitatea muncii care arată direct modul în care sunt obținute rezulatele profesionale, stilul de lucru, focus-ul managerial, precum și înclinația persoanei evaluate spre realizare profesională. Rezultatele cuprinse aici evidențiază dacă persoana testată poate obține sau nu rezultate concrete în activitatea pe care o desfășoară și pe care organizația le asteaptă, condiționând astfel succesul și ascensiunea leader-ului în organizația de referință subliniind imaginea pe care acesta o are în organizație pe diferite niveluri organizaționale, relația cu subalternii, cu cei de pe poziții egale și cu superiorii;
  • capacitatea persoanei evaluate de a-și controla propriile trăiri și exprimări emoționale, de a gestiona stresul organizațional sau cel generat de supraîncarcare, precum și de a depăși momentele tensionate. Gestionarea emoțiilor îndeplinește un rol important în activitatea leader-ilor, îndeosebi în situații decizionale, în depășirea momentelor sau a situațiilor de consum emoțional, precum și în fundamentarea și menținerea unor relații interpersonale apropiate cu propria echipă;
  • capacitatea unui leader de a gestiona strategia unui departament sau a unei organizații pe termen lung, de a implementa inovații în cadrul organizațional și de a soluționa eficient problemele care apar în cadrul departamentului sau al organizației. Aceasta implică o deschidere către noutate și o capacitate de adaptare în plan cognitiv;
  • capacitatea de focalizare pe soluții eficiente (nu pe probleme), inițiativa, capacitatea de convingere sau capacitatea de asumare a unor poziții de autoritate atunci când este

cazul;

  • capacitatea leader-ului de a se apropia de echipa sa, de a comunica cu aceasta în mod constructiv și de a stabili relații funcționale bazate pe încredere și respect reciproc.
În cadrul aceluiași raport persoana evaluată va primi o imagine detaliată a caracteristicilor și a dinamicii de manifestare a fiecărui factor asociat cu performanța în leadership; identificarea acelor puncte forte și a resurselor personale printr-o radiografie a abilităților specifice ca: planificarea, organizarea, orientare către realizare, finalizare, asumarea răspunderii, orientare, orientare către clienți, toleranța la stres, controlul, dimensiunea empatiei, gestionarea anxietății, viziunea strategică, inovația, conștiinciozitatea și comportamentul legat de neomiterea anumitor probleme sau aspecte delicate, eficiența, inițiativa, postura socială, persuasiunea, asumarea conducerii, delegarea, implicarea, dezvoltarea echipei, comunicarea apropiată, relațiile cu colegii, munca în echipă, abilitatea de negociere win-win.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *