Testare pentru orientare vocationala

Testarea pentru Orientarea Vocațională ajută la o mai bună înțelegere a ariilor spre care persoana evaluată are interese, dar și a legăturii acestor interese cu diferitele profesii sau ocupații practicate în România.

Este important să facem diferența între interese și aptitudini. Rezultatele acestui test se referă doar la interese, adică nu spune dacă persoana evaluată are aptitudinea, talentul sau educația necesare pentru a se lansa într-o anumită meserie.
De asemenea, interesele într-o anumită arie nu sunt garanți ai succesului. Ele indica în general o mai mare probabilitate de a obține satisfacție într-o anumită meserie.

Prin această testare se măsoară interesele vocaționale ale elevilor, studenților sau adulților, iar raportul obținut în urma acestei testări poate fi utilizat în consilierea vocațională și educațională a elevilor și studenților, în planificarea carierei adulților, în vederea reprofilării și a reconversiei profesionale, în procesul educației continue, în recrutarea și selecția angajaților, în dezvoltarea organizațională, în coaching, în planificarea coerentă a potențialităților la nivelul unei organizații, precum și în cercetarea întreprinsă în domeniul intereselor vocaționale, a psihologiei muncii și psihologiei educaționale.

Aceste rezultate ajută în procesul de alegere a unei cariere sau de reorientare profesională.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *