Dezvoltare personala

Programul de Dezvoltarea Personală se desfășoară ca timp în funcție de numărul de persoane/angajați incluși în program, și de asemenea ținând cont de nevoile companiei solicitante.
Costul acestui program diferă în funcție de complexitatea nevoilor, numărul de persoane/angajați care vor participa și perioada de desfășurare.
Ședințele pot fi individuale sau de grup și se adresează tutror angajaților companiei.

Când echipa pe care o conduci prezintă:

 • diverse simptome deoarece în grup se produc fluctuații sau înlocuiri de personal care schimbă dinamica grupului;
 • conflicte, certuri, neînțelegeri, probleme între membrii grupului sau superiori;
 • tulburări de funcționalitate ale grupului cauzate de unul sau mai mulți membrii aparent fără motiv sau manifestând comportamente agresive față de ceilalți afectând sănătatea grupului;
 • probleme de relaționare între membrii grupului;
 • probleme de comunicare între membrii grupului;

sau alte cauze sau probleme

Dezvoltarea personală și autocunoașterea sunt procese necesare și eficiente în cadrul oricărui grup.
Cu cât înțelegi mai multe despre tine și despre cei din jurul tău, cu cât comunicarea și relaționarea între membrii unei echipe este  mai eficientă cu atât randamentul angajaților este mai mare. Acest lucru duce la creșterea productivității.

Ființa umană funcționează ca un mecanism perfect până în momentul în care apar factori interni sau externi care să o perturbe.

Prin acest program se urmărește:

 • identificarea factorilor perturbatori personali;
 • identificarea factorilor perturbatori la locul de muncă;
 • identificarea factorilor perturbatori de grup;
 • găsirea și punerea în practică a celor mai bune soluții care să elimine sau să normalizeze factorii perturbatori;
 • identificarea situației prezente, așa cum este ea percepută (“unde sunt”);
 • alegerea și definirea stării dorite - a obiectivului (“unde vreau să ajung”);
 • găsirea/construirea unei strategii de atingere a stării dorite;
 • alegerea unor tehnici de activare a resurselor necesare;
 • susținerea pe tot parcursul acestui program de la starea actuală la starea dorită;
 • menținerea sau creșterea performanței;
 • atingerea excelenței, într-un anumit domeniu/context;
 • dezvoltarea potențialului personal sau al echipei.

Beneficii:

 • înțelegere profundă a modului în care funcționăm atât noi, cât și ceilalți;
 • îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare cu noi și cu cei din jurul nostru;
 • identificarea motivațiilor inconștiente care stau la baza anumitor comportamente nedorite;
 • gestionarea eficientă a crizelor și a conflictelor interpersonale.
 • găsirea echilibrului personal și a gestionarii stresului;
 • descoperirea de noi resurse personale și dezvoltarea capacității de accesare a acestora;
 • optimizarea comunicării cu cei din jur;
 • înțelegerea necesității lucrului în echipă.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *