Evaluarea Performantei/Potentialului

Evaluarea Performanței/Potențialului se desfășoară ca timp în funcție de numărul de persoane/angajați incluși în program și de asemenea ținând cont de nevoile companiei solicitante.
Costul acestui program de evaluare diferă în funcție de complexitatea nevoilor, numărul de persoane/angajați testați și perioada de desfășurare.

Evaluarea Performanței/Potențialului este procesul prin care se realizează măsurarea obiectivă a rezultatelor individuale și a nivelului de atingere a obiectivelor companiei, astfel încât pentru obținerea unor rezultate optime ale procesului, este importantă centralizarea informațiilor într-o formă care să poată fi utilizată și potrivită activităților de planificare a Resurselor Umane, recrutare și selecție, recompensare, instruire, și promovare.
În urma acestei evaluări se obțin informații concrete privind posibilitatea de îmbunătățire a performanței pe post. Organizația poate să utilizeze evaluarea performanțelor pentru luarea unor decizii de tip promovare/realocare/concediere sau legate de motivarea financiară și non-financiară a angajaților performanți.

Beneficii:

  • măsurarea obiectivă a rezultatelor individuale, rezultatelor pe departamente și a nivelului de atingere a obiectivelor companiei;
  • gradul de îndeplinire a sarcinilor postului comparativ cu setul de standarde de performanță ale companiei;
  • identificarea potențialului de dezvoltare individuală, de grup sau organizațional.

Modaliăți de evaluare:
- evaluare individuală;
- centre de evaluare.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *