Comunicare Persuasivă

Training-uri

Training-ul pentru dezvoltarea Abilităților de Comunicare Persuasivă se desfășoară ca timp în funcție de numărul de persoane/angajați incluși în program, și de asemenea ținând cont de nevoile companiei solicitante.

Costul acestui program diferă în funcție de complexitatea nevoilor, numărul de persoane/angajați care vor participa la training și perioada de desfășurare.

comunicare persuasivaA comunica, a comunica eficient, a comunica cu un scop și a comunica persuasiv sunt abilități cu care ne naștem, dar care se dezvoltă în timp prin educație și practică.

Comunicarea este ingredientul de bază al oricărei companii și se desfașoară în doua direcții: în interiorul și în exteriorul organizației.

Dacă aceasta există și este eficientă, atunci relațiile dintre angajați sunt stabile, mesajul transmis va ajunge unde trebuie și va produce efectul dorit.

Acest program se adreseaza tuturor angajaților companiei.

 

Beneficiile acestui training includ:

 • ascultarea cu atenție a celorlalți;
 • îmbunătățirea siguranței de sine, cursivității și coerenței în comunicare;
 • evitarea erorilor în/de comunicare;
 • înțelegerea și folosirea limbajului verbal și nonverbal;
 • ascultare activă;
 • o mai bună relaționare;
 • dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • insușirea unor tehnici de relaționare la locul de muncă;
 • construirea și menținerea unui sistem de comunicare eficient în cadrul organizației și îmbunătățirea comunicării organizaționale atât la nivel formal cât și informal;
 • cunoașterea canalelor de comunicare cât și a barierelor care apar în calea comunicării;
 • dezvoltarea abilităților de prezentare și dezvoltarea a asertivității.